Inspectie opgeleverd werk

Verplichte  jaarlijkse inspectie voor installateur:
Elk VEB Erkend Installatiebedrijf zal één maal per jaar een opgeleverde installatie aan een inspectie moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB 3 Kwaliteitsregeling. Door deze verplichte jaarlijkse inspectie kan de kwaliteit van opgeleverd werk worden getoetst, maar ook worden bewaakt.

Inspectie door een CI:
De VEB heeft eigen VEB coaches/inspecteurs, die deskundig en ook bewezen betrouwbaar zijn. Naast coaching zal ook een opgeleverd werk aan een inspectie worden onderworpen. Daarnaast maakt de VEB gebruik van inspecteurs van een Certificatie Instelling (CI) die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie (RvA). Een CI voert uitsluitend een inspectie op opgeleverd werk uit en coacht niet. 

Bonus Malus systeem:
In de VEB 3 Kwaliteitsregeling is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij bedrijven waarbij geen correcte installatie is aangetroffen. De VEB erkenning hangt dan ook mede af van het inspectie resultaat. In eerste instantie zal een bedrijf extra coaching en begeleiding ontvangen als de kwaliteitsnorm niet overeenkomstig de eis is. Dit gaat gepaard met extra inspecties (maximaal 4 per jaar) op opgeleverd werk en met het intrekken van de VEB erkenning, afhankelijk van de aard van het geconstateerde gebrek. 

Het beveiligingsbedrijf van het jaar:
Gebaseerd op inspectieresultaten zal jaarlijks het "Beveiligingsbedrijf van het jaar" worden gekozen.