Download VEB en VRKI

Download VEB en VRKI documenten

VEB 3 Kwaliteitsregeling:
inhoud: VEB 3 Kwaliteitsregeling
voorbeeld: VEB erkenningscertificaat
voorbeeld: VEB Beveiligingscertificaat 
voorbeeld: VEB Opleveringsbewijs 
voorbeeld: PvE 

Per januari 2017 is de VRKI aangepast, de volgende documenten gelden
- VRKI-kaart februari 2017  
- D03-385 VRKI definities beveiligingsmaatregelen februari 2016 
D03-376 VRKI voor bedrijven februari 2017  (incl uitgebreide lijst attractiviteit)
D03-375 VRKI voor woningen februari 2016
Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen februari 2016 
Alarmtransmissie maart 2014

In het kort hierbij de aanpassingen wijziging benaming-inhoud alarmtransmissie traject AL 1,2,3: 
Uitleg aanpassing verkort 
Uitleg aanpassing technisch

Handreiking installatiebedrijven
- Handreiking IP alarmoverdracht
- Handreiking BMI

Wet PBR: 
wettekst PBR 
voorbeeld verklaring van betrouwbaarheid 

Collectieve AVB polis VEB Erkend Beveiligingsbedrijf:   
www.cover-veb.nl  

Installatierichtlijn en Richtlijn Onderhoud :
Aanmelden Kaartenbakken