S.I.B.

Specialist Inbraak Beveiliging: S.I.B.

Basis beveiligingsfilosofie:
Optimale beveiliging is gebaseerd op Organisatorische-, Bouwkundige-, Elektronische- en Reactie maatregelen. Hierbij wordt elektronische beveiliging gecombineerd met bouwkundige beveiliging. Een Specialist Inbraak Beveiliging heeft kennis op beide vlakken en mag zich met recht een inbraak specialist noemen. 

Specialistische kennis:
De VEB heeft de titel S.I.B. in het leven geroepen voor degene die aantoonbaar kennis hebben op het gebied van elektronischebeveiliging in combinatie met bouwkundige beveiliging. De VEB is van mening dat door middel van het behalen van de titel S.I.B. er een aantoonbare meerwaarde aan het vak van Beveiligingsinstallateur wordt gegeven. De voorwaarden voor inschrijving in het S.I.B. Register zijn: 

  • Een persoon die de titel S.I.B. mag voeren is deskundig op het vlak van elektronische en bouwkundige beveiliging. Hij of zij heeft hiervoor de diploma's TBV aangevuld met diploma TBMB of geldig diploma Preventieadviseur PKVW. Daarnaast is de aanvullende VEB Bouwkunde Bedrijventraining gevolgd (eerste trainingen starten 02-2018).
  • Omdat de VEB een bepaalde status en niveau heeft verbonden aan S.I.B, is het noodzakelijk om één maal per twee jaar een opfriscursus te volgen.
  • In de opfriscursussen wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen in de vakgebieden elektronische en bouwkundige beveiliging.
  • Een persoon met de vereiste diploma's en kennis kan op zijn verzoek ingeschreven worden in het S.I.B. Register. Indien er binnen de gestelde termijn geen opfriscursus wordt gevolgd, zal deze persoon uitgeschreven worden uit het S.I.B. Register.
  • Een bewijs van vermelding in het S.I.B. register zal vanuit de VEB iedere twee jaar verstrekt worden.
  • De inschrijving in het register is voor VEB leden gratis. Voor niet leden bedragen de kosten 85,-- euro per inschrijving voor 2 jaar. 

Advies functie:
Het advies van een SIB-er is niet meer weg te denken bij met namen de hogere risico’s. 

* Ter nagedachtenis aan:
John Ossendorp, bestuurslid VEB, in 2008 verongelukt. John heeft in samenwerking met IMKO opleidingen de titel S.I.B. bedacht vanuit de overtuiging dat beveiliging begint vanuit de basis beveiligingsfilosofie.