Bestuur van de VEB

Bestuursleden gekozen door de leden:
De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit vijf of meer personen. De leden van dit bestuur worden gekozen door de ledenraad van de VEB.  

Bestuursleden met kennis van zaken:
De bestuursleden zijn personen die over een jarenlange en uitgebreide ervaring beschikken op het vlak van beveiliging. Zij verrichten de taak als bestuurslid op vrijwillige basis, voor het bijwonen van vergaderingen is een vergoedingsregeling van kracht. Elke maand wordt er in Woerden vergaderd en komen alle belangrijke zaken die een rol spelen binnen de vereniging aan de orde. Het te volgen beleid wordt vanuit deze vergaderingen bepaald en ook bewaakt, waarbij afstemming met de ledenraad (3 maal per jaar) een vast onderdeel is. Verder wordt er steeds kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde voor de beveiligingsbedrijven die lid zijn van de vereniging.

Portefeuille verdeling:
Onder de bestuursleden zijn de diverse portefeuilles verdeeld, op basis van specifieke kennis, ervaring en interesse. Als voorbeeld noemen wij de portefeuilles opleiding, financiën, kwaliteit en communicatie.

Bestuursvergaderingen:
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een voorzitter die zich op parttime basis inzet voor de belangen van de VEB. Voor deze werkzaamheden ontvangt hij een vergoeding. Het gehele bestuur staat dicht bij de dagelijkse gang van zaken binnen de aangesloten beveiligingsbedrijven en er wordt een daadkrachtig beleid uitgezet om de leden van de vereniging zoveel mogelijk profijt te laten ondervinden van hun lidmaatschap. 

Ondersteuning:
Het bestuur wordt ondersteund door adviseurs. Dit zijn personen die op oproep geraadpleegd kunnen worden door het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur, maar ook de leden, een ondersteuning vanuit het secretariaat.

Bestuursleden:
Jan Kuipers - voorzitter
Anton Golubew - vice voorzitter
Bas Joosten - penningmeester
Bengt Rook - secretaris
Roel Jansen
Rob van de Lisdonk

Vacature:
Wij zijn permanent op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vermeldt moet worden dat het VEB bestuur bestaat uit vrijwilligers. Heeft u interesse naar de functie van bestuurslid binnen de VEB? Neem dan contact op met het secretariaat of stuur een mail met motivatie naar bestuur@veb.nl