VEB Opleveringsbewijs

Uw installatie wijkt af van de in de VRKI gestelde beveiligingseisen:
Het VEB Opleveringsbewijs (voorheen VEB Opleverbewijs) kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd waarbij de totale uitgevoerde beveiligingsmaatregelen afwijken van de VRKI. De benodigde beveiligingsklasse is wel vastgesteld, maar niet volledig gevolgd.

Niet in alle situaties is het noodzakelijk om de VRKI te volgen en ook verzekeraars kunnen afwijken van de VRKI. Op het Opleveringsbewijs wordt duidelijk genoteerd wat er aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. 

Voorbeeld VEB Opleveringsbewijs