VEB kwaliteitsgarantie

Echtheid VEB kwaliteitsdocument:
Wilt u zekerheid over de echtheid van een in uw bezit zijnde document? Doe dan check

Installatie door de vakman
De vakman geeft een vakkundig advies op basis van de VRKI. Nadat een installatie  is opgeleverd, kan er een document van oplevering worden verstrekt. Dit is het bewijs dat de installatie vakkundig is aangelegd volgens de normen en eisen vanuit de VRKI. Wij adviseren u om in alle gevallen een kwaliteitsdocument af te geven. Anderzijds adviseren wij de consument om ten alle tijden een kwaliteitsdocument te vragen. In dit document staat duidelijk en overzichtelijk voor de klant, maar ook voor de verzekeraar, of en zo ja welke VRKI beveiligingsklasse is geadviseerd en of en welke beveiligingsklasse is uitgevoerd. Tevens wordt specifiek vermeld welke beveiligingsmaatregelen er zijn uitgevoerd. Er zijn 2 soorten VEB kwaliteitsdocumenten met elk zijn eigen waarde en betekenis:

VEB Beveiligingscertificaat  (voorheen VEB Installatie Attest)
VEB Opleveringsbewijs  (voorheen VEB Opleverbewijs)

Eis van verzekeraars:
De verzekeraar kan een geldig VEB Kwaliteitsdocument eisen. Hij kan dit ter inzage vragen voordat er dekking tegen inbraak wordt verleend, maar kan dit ook pas na een inbraakschade bij de klant opvragen. Ons advies aan u en aan uw klant is om de geldigheidsduur van 5 jaar door middel van een aansluitend onderhoudscontract te waarborgen.