VEB Beveiligingscertificaat

Uw installatie voldoet aan de VRKI gestelde eisen:
Het VEB Beveiligingscertificaat kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde beveiligingsklasse volgens de VRKI. Alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Aan de VRKI is voldaan; de uitgevoerde beveiligingsklasse is gelijk aan de geconstateerde risicoklasse. Op het Beveiligingscertificaat wordt duidelijk genoteerd welke beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd om de vereiste risico klasse te behalen. 

Voorbeeld VEB Beveiligingscertificaat