Klachten complimenten

Uw mening doet er toe

Het melden van een klacht:
Heeft u een klacht en komt u er met uw VEB beveiligingsbedrijf niet uit, dan kan de VEB wellicht bemiddelen. Uitsluitend klachten voorzien van alle benodigde informatie, kunnen wij in behandeling nemen. Geef in ieder geval het volgende aan: 
- een uitgebreide omschrijving en opsomming van het ontstane probleem
- wat er is ondernomen om het probleem op te lossen
- n.a.w. gegevens beklaagde
- n.a.w. gegevens van uzelf, eventueel voorzien van telefoonnummer
Indien het een klacht over geleverde diensten door en/of producten van een bij de VEB aangesloten bedrijf betreft, dient de ondertekende opdracht / offerte voor het leveren van diensten of producten aangeleverd te worden door degene die de klacht indient.  Voor kwesties die reeds bij juristen en/of  advocaten zijn aangemeld, kunnen wij niet zonder meer bemiddelen.

Na ontvangst van uw klacht (dat kan via info@veb.nl o.v.v. Klacht) nemen wij contact met u op.

Wat kan de VEB doen met uw klacht:
Uw klacht wordt serieus genomen. Echter, de VEB is geen rechter en kan voor u geen oplossingen met sancties afdwingen. De VEB zal naar beste weten en kunnen de klacht beoordelen en zal haar leden aanspreken om uw klacht op een juiste en correcte manier af te handelen.

De VEB heeft geen sancties anders dan het geven van reprimandes en royeren van haar leden.

Complimenten:
Uiteraard horen wij ook graag goede ervaringen. Bent u tevreden over uw VEB Beveiligingsbedrijf, meldt het ons via info@veb.nl o.v.v. Compliment. Wilt u het volgende daarbij doorgeven:-
- n.a.w. gegevens van uzelf
- n.a.w. gegevens van het beveiligingsbedrijf / installateur
- waarom / waarover u tevreden bent

Uw mening doet ertoe!