Subsidieregelingen

Stimulerende maatregelen:
De overheid heeft stimulerende maatregelen voor particulieren en bedrijven bedacht om de criminaliteit in Nederland te verlagen. Er worden regelmatig projecten opgestart waarbij er aan consumenten subsidies in de vorm van een financiële bijdrage voor het nemen van beveiligingsmaatregelen gegeven wordt. Subsidieregelingen kunnen landelijk, maar ook per gemeente gelden. Vraag uw VEB beveiligingsbedrijf of er in uw geval subsidie mogelijkheden zijn.

Enkele voorbeelden van subsidie regelingen:
Voor particulieren en bedrijven is er een subsidie regeling van toepassing indien u eerder slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf. Voor meer informatie:

Voor bedrijven is er de VKB Regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Dit is een subsidie regeling voor bedrijven met maximaal 5o fte's. Voor meer informatie klik hier

*De VEB ondersteunt het Pieter van Vollenhoven Fonds:
De VEB werkt aan een veilig Nederland, voor iedereen. Helaas blijkt nog steeds dat criminaliteit toeneemt. Dit veroorzaakt de nodige schade, zowel materieel als emotioneel. Het Pieter van Vollenhoven Fonds is opgericht door het Fonds Slachtofferhulp om incidenteel noodhulp aan slachtoffers te verlenen. Deze nood hulp bestaat uit een beperkte financiële ondersteuning voor slachtoffers die via andere regelingen niet (voldoende) geholpen kunnen worden. Raadpleeg ook de slachtofferwijzer voor meer informatie over mogelijkheden om gebruik te maken van dit fonds.