VRKI

VRKI: de Verbeterde Risicoklassenindeling

De VRKI:
Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de VEB en overige belanghebbenden, de VRKI ontwikkeld. De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een meetinstrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventieve maatregelen getroffen moeten worden en van welke zwaarte. Voor een VEB Erkend Installatiebedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI verplicht.

Een particulier, uw inboedel:
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken van de inboedel. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risicoklasse. In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.  

Attractieve zaken kunnen zijn:
- audiovisuele- en computerapparatuur
- lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
- bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.) 

Het bedrijf, uw inventaris en goederen:
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn). In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

VRKI Beveiligingsmaatregelen, een totaal concept:
De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen, zoals: 
- organisatorische maatregelen
- bouwkundige maatregelen
- elektronische maatregelen
- reactie c.q. alarmopvolging
- meenemende beperkende maatregelen
- compartimentering

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI:
Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf werkt volgens de normen van de VRKI. Het zal het beveiligingsadvies richten op uw persoonlijke situatie, beveiligen is maatwerk. Hierbij is VRKI klasse 1 het laagst beveiligd en VRKI klasse 4 het hoogst.

Is de VRKI verplicht?
Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.