Programma van Eisen

Een PvE verwoordt het advies van de vakman:
Het PvE is een document waarbij wordt aangegeven hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig de eisen van de VRKI en hoe uw beveiligingsbedrijf dit zou willen uitvoeren. De inhoud van het PvE wordt met u besproken. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen heeft. Beveiligen is nu eenmaal maatwerk.

Doel van het PvE:
Wat er daarna daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen wordt uitgevoerd, staat niet in het PvE. Het PvE is geen opdrachtbevestiging, het is het advies dat u van de vakman krijgt. Zowel u als uw beveiligingsbedrijf ondertekenen het PvE: het beveiligingsbedrijf tekent voor het verstrekte beveiligingsadvies en u tekent voor de ontvangst van het beveiligingsadvies op basis van uw verstrekte informatie.

Beveiligingsplan:
Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan is maatwerk en kost uw beveiligingsbedrijf tijd. Er kunnen daarom kosten aan verbonden zijn.

Opdracht verstrekken:
Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die u verstrekt. Wordt het advies gevolgd? Is er overleg met uw verzekeraar geweest ivm aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? De offerte die u gaat ondertekenen is wat er door u aan beveiligingsmaatregelen is gewenst. Uitsluitend u bepaalt als klant welke beveiligingsmaatregelen er daadwerkelijk uitgevoerd mogen/gaan worden.

Oplevering van uw beveiligingsinstallatie met kwaliteitsgarantie:
Na oplevering geeft uw VEB Erkend Installatiebedrijf een VEB kwaliteitsdocument af. Hierin staat duidelijk welk VRKI advies u hebt gekregen, of dit volledig of deels is uitgevoerd en welke beveiligingsmaatregelen er zijn genomen. Vraag er altijd om, want alleen een VEB Erkend Installatiebedrijf kan dit document uitgeven.