Algemene Leden Vergadering

Eerstkomende ALV: maart 2019

De VEB is er voor haar leden, maar bestaat ook door haar leden:
Op Algemene Ledenvergadering die jaarlijks medio maart plaatsvindt, kiezen de leden de ledenraad. Een afgevaardigde naar de ledenraad wordt voor 3 jaar benoemd.

De ledenraad is een afspiegeling van alle leden en binnen de ledenraad wordt het te voeren beleid afgestemd met het bestuur. De ledenraad komt minimaal drie maal per jaar bij elkaar. Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad. Tijdens de jaarlijkse ALV worden de leden op de hoogte gehouden van de stand van zaken binnen de VEB. Wat zijn de activiteiten van het bestuur, wat is er behaald van de doelstellingen? 

Nominaties "Beveiligingsbedrijf van het jaar":
Op de ALV wordt "Het Beveiligingsbedrijf van het jaar" bekend gemaakt.   

De VEB komt naar u toe:
Niet iedereen is in de gelegenheid om de jaarlijkse ALV in maart te bezoeken. Daarom zal de VEB "naar u toekomen". Het streven is om zeker één maal per jaar een extra bijeenkomst in het noorden of zuiden van het land te organiseren, zodat er bij het missen van een ALV toch een mogelijkheid is om met het bestuur van gedachten te wisselen. En uiteraard weer bijgepraat te worden.