Persberichten

Toespraak Pieter van Vollenhoven

25 jarig Jubileumreceptie  VEB 14 september 2012

Toespraak: Pieter van Vollenhoven

Op 14 september jl. is het 25 jarige jubileum van de VEB gevierd. Rond het thema van deze dag : "het slachtoffer centraal" is een forumdiscussie gevoerd. Na afloop is een waarde cheque overhandigd aan het Fonds Slachtofferhulp ten behoeve van het Pieter van Vollenhovenfonds. De heer Van Vollenhoven heeft via een videoboodschap zijn dank uitgesproken voor de genereuze donatie.

De heer  Van Vollenhoven geeft desgevraagd een  reactie op de vraag:  wie is er  verantwoordelijk  voor de veiligheid en waar ligt de balans in die verantwoordelijkheid?

" Veiligheid werd vroeger gezien als een kerntaak van de overheid. Maar dat is fundamenteel, nationaal en internationaal gewijzigd, want veiligheid is nu een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. Veiligheid is nog steeds een kerntaak van de overheid, maar ook de burgers, ondernemingen en organisaties zijn mede verantwoordelijk.
Als ik kijk naar het werkterrein van beveiligen, dan werkt de VEB eigenlijk in dit terrein om mede de eigen verantwoordelijkheid voor beveiliging inhoud te geven. In de praktijk spreek je natuurlijk altijd over een balans van verantwoordelijkheden. De VEB zoekt de grenzen op van wat er nog gedaan kan worden voor die bedrijven / particulieren op het gebied van veiligheid. Maar wanneer komt dan de verantwoordelijkheid van de overheid? En mijn ervaring met de onafhankelijke onderzoeken is altijd geweest dat die balans ontbreekt in de praktijk".

De heer  Van Vollenhoven wil hier op een later moment nog graag met de voorzitter van de VEB over van gedachten  wisselen. Hij feliciteert de VEB met het 25 jarig jubileum en bedankt hartelijk  voor het feit dat het onderwerp "slachtoffer centraal " in de belangstelling is gebracht.


« Terug naar overzicht