Persberichten

Toespraak Paul van der Velde

25 jarig Jubileumreceptie  VEB 14 september 2012

Toespraak: Paul van der Velde

Als voorzitter van de VEB mag ik jullie allemaal van harte welkom heten op deze jubileumreceptie. 

Als eerste natuurlijk hartelijk dank aan de Heer Pieter van Vollenhove voor zijn reactie via de videoboodschap en ook dank aan onze staatssecretaris de heer Fred Teeven voor opening van de forumdiscussie. Verder dank aan de leden van het forum voor de levendige discussies die er zijn ontstaan. 

Het is 25 jaar geleden dat in een achterkamer in Alphen aan de Rijn  de eerste stappen zijn gezet  voor het oprichten van de VEB. De aanleiding was met name dat de kleinere beveiligingsinstallateurs zich geboycot voelden door de grote bedrijven binnen de beveiligingsmarkt. Er moest opgebokst worden tegen de regels die door de grote bedrijven bedacht waren. 

Er is in deze beginperiode intensief en uitgebreid monnikenwerk verricht. Niet alleen de beveiligingsinstallateurs moesten benaderd en overtuigd worden, maar ook de belanghebbende partijen zoals de verzekeraars en andere branchegenoten.

Kijkend naar deze periode noem ik een aantal  namen zoals die in het begin bij de oprichting in 1987 al in beeld waren:  Cor Knulst, Willem Witteveen,  Richard Lezer, de helaas overleden Yvonne Witteveen  en uiteraard nog vele anderen die zich  allemaal zeer  actief hebben ingezet voor de belangen van de VEB. 

Het aantal leden groeide wel, maar de eerste 100 leden binnenhalen was toch een hele klus die enige jaren in beslag nam. De vereniging kreeg echter steeds meer naam en aanzien binnen de beveiligingsmarkt en bij deze periode ga ik een aantal namen noemen waarbij het zeker mogelijk is dat ik een of meerdere namen vergeet. Ik noem:  Gerard Bitterling, Louis van Daalen, Simon van Hoogdalem, Willem Wolters, Ronald Evers, Bart de Rooze, Sietse Huisman, Theo Lonte,  Kees Kreukniet, Ruud van der Poel, Gerard van Meeuwen, Leo Lancker, Joop Bos, Peter Meijer en Hans Swinkels. Zij hebben zich allemaal ingezet  voor de belangen van de VEB. 

In 1992 is de VEB 92 als onze eerste kwaliteitsregeling ontstaan, in 1999 is deze aangepast naar de VEB 2000. Vanaf die periode is de  VEB  flink  gaan groeien  en ook partner geworden binnen het VUV overleg en lid van het Verbond van Beveiligingsondernemingen, VvBO. Via Gertjan Biersteker zijn wij in 2002 succesvol gestart met het actief werven van nieuwe leden en onze vereniging zat duidelijk in de lift. De VEB heeft steeds gezocht naar een juiste wijze om kwaliteit van het opgeleverde werk te waarborgen en hierbij is gebruik gemaakt van de Borgregeling en de eigen VEB kwaliteitsregeling. Rond 2008 is er veel energie gestopt in het ontwikkelen van een aangepast eigen kwaliteitssysteem, de VEB 3 Kwaliteitsregeling, met daarin opgenomen een duidelijke inbreng van de verzekeraars . Deze VEB 3 kwaliteitsregeling is nu 4 jaar later breed ingevoerd en geaccepteerd. 

Ook het secretariaat van de VEB heeft zich in de afgelopen periode sterk ontwikkeld, heeft veel praktisch toepasbare kennis in huis en biedt een duidelijk toegevoegde waarde voor de leden.

Dit is binnen de beveiligingsmarkt natuurlijk allemaal niet onopgemerkt gebleven en steeds meer installateurs zochten en zoeken aansluiting bij deze vereniging die duidelijk hun belangen breed behartigt en ondersteunt. De VEB heeft zich steeds  uitgesproken voor totaalbeveiliging en wil zich niet alleen beperken tot het specifieke onderdeel " elektronische signalering " binnen een totaal beveiligingsconcept. 

Onlangs hebben naast de alarmcentrales en toeleveranciers ook de particuliere bewakingsbedrijven aansluiting gezocht bij onze vereniging en wij zien  dit als een welkome aanvulling in het door de VEB gepromote totaalconcept. Met name de onderlinge band en samenwerking tussen beveiligingsinstallateurs en particuliere bewakingsbedrijven zal door te terugtredende rol van de overheid op dit vlak steeds sterker worden. 

Met gepaste trots kijken wij nu 25 jaar later naar een vereniging die de belangrijkste oorspronkelijke doelstelling "brede acceptatie in de markt" op een uitstekende wijze heeft gerealiseerd. Met inmiddels meer dan 500 leden is de VEB een vereniging die op dit moment een zeer duidelijke en onmisbare positie inneemt binnen de beveiligingsmarkt in Nederland. Het is een no-nonsense vereniging voor leden en door leden en ik bedank jullie allemaal zoals hier aanwezig: Leden, bestuursleden, oud bestuursleden, adviseurs , inspecteurs, medewerkers secretariaat en overige aanwezigen voor alle ondersteuning die geleid heeft tot het succes van onze vereniging.

Laten we hier samen het glas op heffen!


« Terug naar overzicht