Persberichten

2015-01: Jan Kuipers waarnemend voorzitter VEB

PERSBERICHT

Woerden, 19 januari 2015

Jan Kuipers per heden waarnemend voorzitter VEB
Enkele bestuursleden wisselen van functie

Vanwege het vertrek van Stan de Krom als voorzitter van de VEB (Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven), zal huidig bestuurslid Jan Kuipers de voorzitterstaken waarnemen. Joost Klaren zal hem hierbij als vicevoorzitter gaan ondersteunen.

Jan Kuipers, sinds 2013 bestuurslid van de VEB, zal als waarnemend voorzitter de door de VEB ingeslagen weg zoals die de laatste jaren ingezet en bewandeld is, gaan voortzetten. Hierbij zijn termen als kwaliteit, innovatie, ontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing kenmerkend en van grote waarde. Jan zal door bestuurslid Joost Klaren als nieuwe vicevoorzitter worden ondersteund. Joost neemt hiermee de taak van vicevoorzitter over van Sietse Huisman. Als VEB-coach en inspecteur zal Sietse (aftredend bestuurslid per 19 maart 2015) zich volledig kunnen richten op de inspectie en het coaching traject binnen de VEB.

Wissel voorzitter
Op 17 december 2014 trad Stan de Krom om voor hem moverende redenen per direct af als voorzitter. Enerzijds kwam dit bericht voor een ieder onverwachts, er is aan de andere kant alle begrip voor het door Stan genomen besluit. Stan was sinds 27 maart 2014 bestuurslid en voorzitter van de VEB. Met veel kennis, enthousiasme en inzet heeft Stan in deze korte periode veel betekend en kunnen bewerkstelligen voor de VEB. Het bestuur en de leden zijn Stan hiervoor dankbaar en wensen hem in alle opzichten het beste toe.

Over de VEB
Al sinds 6 augustus 1987 behartigt de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Met ruim vijfhonderd leden is de VEB een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is om veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen, onder meer door alle noodzakelijk te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB hebben zich diverse beveiligingsbedrijven met uiteenlopende disciplines aangesloten.

www.veb.nl


« Terug naar overzicht