Persberichten

2014-09: Aansprakelijkheidsverzekering VEB Erkende bedrijven

PERSBERICHT
 
Woerden,  17 september 2014 
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor VEB Erkende Beveiligingsbedrijven
VEB biedt leden een polis met ruime dekking
 
Als belangenbehartiger van de beveiligingsbranche, wil de VEB - Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven - haar leden op zoveel mogelijke gebieden ondersteunen. Dit jaar komt de VEB, in samenwerking met Multimediair BV en Hiscox Nederland, daarom met een speciaal op de branche toegesneden aansprakelijkheidsverzekering. Exclusief voor haar leden en uniek in zijn soort.
 
Wat opvalt, is dat er speciale dekkingsvormen zijn voor het installatiebedrijf en voor de Particuliere Beveiligers Organisatie (PBO). "Met dit onderscheid willen we maatwerk bieden", aldus Stan de Krom, voorzitter van de VEB.
 
Combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
De VEB-verzekering voor aansprakelijkheid is een combinatie van een Bedrijfs- (AVB) en Beroepsaansprakelijkheid (BAV). De Krom: "De BAV dekt bijvoorbeeld aanspraken in verband met gemaakte fouten die financiële-, zaak- en personenschade voor derden tot gevolg hebben. Hierbij is ook het voeren van juridisch verweer inbegrepen. Ook opzicht en onderaannemers zijn standaard meeverzekerd. De AVB dekt naast werkgeversaansprakelijkheid ook 'goed werkgeverschap conform art. 7:611 BW'. Samen met de optie te kiezen uit verschillende verzekerde bedragen, voldoet de VEB-polis aan de eisen van deze tijd. De polis geldt nu al als dé standaard in de markt.

Belang leden centraal
Veelal kunnen leden die elders een polis hebben deze maandelijks opzeggen en de VEB-verzekering afsluiten zodat er direct geprofiteerd kan worden van de ruimere dekking. De Krom: "Om het de leden extra gemakkelijk te maken, is de VEB-verzekering zelf simpel af te sluiten via www.cover-veb.nl, waar ook uitgebreide informatie is op te vragen. Overigens kunnen leden ook voor persoonlijk advies via het portaal terecht of kiezen voor de eigen tussenpersoon." De Krom nodigt ondernemers en zelfstandigen in de beveiliging van harte uit om de website eens te bezoeken. "Bekijk de dekkingen en maak een vrijblijvende premieberekening. En wie opmerkingen heeft over onze aansprakelijkheidsverzekering: laat het ons weten. We staan altijd open voor suggesties die in het belang zijn van onze leden." De eerste tips zijn al ontvangen en worden met de verzekeraar besproken.
 
Over de VEB
Al sinds 6 augustus 1987 behartigt de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Met ruim vijfhonderd leden is de VEB een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is om veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen, onder meer door alle noodzakelijk te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB hebben zich diverse beveiligingsbedrijven met uiteenlopende disciplines aangesloten.

Foto: Stan de Krom (VEB) en Casper Bijleveld (Multimediair BV) tijdens de presentatie aan de PBO leden op 16 september 2014. 


« Terug naar overzicht