Persberichten

2014-03: Nieuwe voorzitter VEB / Beveiligingsbedrijf 2014

PERSBERICHT

Woerden, 28 maart 2014

Stan de Krom nieuwe voorzitter VEB
VMB security & solutions te Almere door de VEB uitgeroepen tot Beveiligingsbedrijf van het jaar 2014

Tijdens de algemene ledenvergadering is Stan de Krom voorgesteld als nieuwe voorzitter van de VEB. Hij volgt hiermee Paul van der Velde op, die de functie van november 2008 tot maart 2014 bekleedde. Ook werd de titel 'Beveiligingsbedrijf van het jaar 2014' uitgereikt aan VMB security & solutions te Almere. De titel wordt toegekend aan het bedrijf op voorspraak van de VEB coaches en inspecteurs na beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden en interne bedrijfsprocessen.

Stan de Krom zal Paul van der Velde opvolgen als voorzitter van de VEB. De Krom is al jaren werkzaam op diverse disciplines binnen de beveiligingssector en is dan ook geen onbekende binnen deze branche. Zo heeft hij zich bezig gehouden met regelgeving zoals installatievoorschriften Alarmapparatuur, de Verbeterde Risicoklasse Indeling (VRKI) waaronder ook de bouwkundige normen. Als participant in de klankbordgroep VRKI (nu Deskundigenpanel Inbraakbeveiliging) weet hij als deskundige de knelpunten en kent de regelgeving van deze branche.

"De VEB staat al op de kaart en is een belangrijke speler in de beveiligingsmarkt. Als voorzitter is het mijn missie om er voor te zorgen dat de leden hun werk kunnen blijven doen onder veranderende regelgeving. Europese regelgeving heeft voor veel VEB-leden gevolgen en mijn doel is om te zorgen dat praktijk en regelgeving op elkaar afgestemd blijven", aldus Stan de Krom.

Beveiligingsbedrijf van het jaar 2014
Voor de titel 'Beveiligingsbedrijf van het jaar 2014' waren drie bedrijven genomineerd. Stan de Krom, nieuwe voorzitter van de VEB: "Het is geweldig om te ervaren dat er zoveel kwaliteit onder de VEB leden aanwezig is. Samen werken aan een veilig Nederland is het doel van de VEB leden. Dat dit dan met een competitie-element onder de aandacht van de consumenten wordt gebracht, zorgt voor positieve effecten."

Over de VEB
Al sinds 6 augustus 1987 behartigt de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Met ruim vijfhonderd leden is de VEB een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is om veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen, onder meer door alle noodzakelijk te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB hebben zich diverse beveiligingsbedrijven met uiteenlopende disciplines aangesloten. 


« Terug naar overzicht