Persberichten

2012-007: VRKI

PERSBERICHT

Woerden, 31 juni 2012

Nieuwste versie van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) schept duidelijkheid in beveiligingsbranche

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) heeft op 16 juli jl. de aanpassingen in de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) officieel gepubliceerd, waardoor dit document kan worden toegepast door alle beveiligingsbedrijven in Nederland. Daarmee komt een eind aan de situatie dat in principe alleen Borg beveiligingsbedrijven de VRKI mochten uitvoeren. De aanpassingen zijn mede tot stand gekomen door toedoen van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), die als deelnemer aan de klankbordgroep VRKI al jaren het standpunt huldigde dat de VRKI een openbaar en neutraal document zou moeten zijn.

De Verbeterde Risicoklassenindeling is een meetinstrument om het inbraakrisico van woningen, scholen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan vervolgens worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden en van welke zwaarte die moeten zijn. De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken van de inboedel. De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn, zoals voor eigen gebruik, in winkel/showroom of in een magazijn. In een zogenaamde beveiligingsmatrix wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.
 
De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Voor een goed beheer van de documenten maakt het CCV gebruik van het deskundigenpanel VRKI, waarin deskundigen van het Verbond van Verzekeraars, de Uneto-VNI, de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven, Certificatie-instellingen en het CCV zijn vertegenwoordigd.
 
"Wij zijn verheugd dat er in de VRKI geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen Borg en niet-Borg bedrijven," zegt Paul van de Velde, voorzitter van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven. "Dit geeft duidelijkheid voor zowel zakelijke als particuliere klanten van beveiligingsbedrijven en verzekeraars."
 
Over de VEB
De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) is met ruim vijfhonderd leden de grootste brancheorganisatie binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen. De beste beveiligingsmaatregelen realiseren de bij de VEB aangesloten bedrijven door de te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB zijn onder andere beveiligingsinstallateurs, particuliere beveiligingsbedrijven en particuliere alarmcentrales aangesloten. Deze betrouwbare en gecertificeerde beveiligingsbedrijven zorgen er samen voor dat veiligheid optimaal gerealiseerd wordt.


« Terug naar overzicht