2017-09 Initiatief tegen inbraak

Woerden, 12 september 2017 - Vooral dankzij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) daalt het aantal inbraken nog elk jaar. Dit betreft echter vooral ‘gelegenheidsinbraken’. Vermogende bewoners en bedrijven profiteren nauwelijks van deze trend. Die hebben te kampen met professionals en daartegen valt met uitsluitend de bouwkundige maatregelen, zoals binnen PKVW is vastgelegd, weinig te beginnen. De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) heeft een oplossing voor deze sectoren: de Specialist InbraakBeveiliging (SIB).

Lees verder

2017-06 Jubileum - opening 8 juni 2017

Wij hebben vele positieve reacties en felicitaties ontvangen. Deze maken de viering van het 30-jarige bestaan van onze vereniging en de officiële opening van ons prachtige nieuwe kantoor bijzonder geslaagd. En natuurlijk een speciaal woord van dank aan onze leden en partners die donderdag 8 juni met hun persoonlijke aanwezigheid hebben bijgedragen aan de feestelijke middag. Wij hebben vele mooie bloemstukken, planten, heerlijke wijn en andere geschenken in ontvangst mogen nemen.

Lees verder

2017-03: Beveiligingsbedrijf van het jaar 2017

Woerden, 23 maart 2017 - Zowel hun bedrijfsvoering als gerealiseerde projecten zijn van een uitzonderlijk hoge kwaliteit gebleken. Daarom zijn alarminstallateur Buikema Techniek en particuliere beveiliger RED Security gekozen tot VEB Beveiligingsbedrijven van het Jaar, een verkiezing georganiseerd door de rond de 600 leden tellende Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.

Lees verder

2017-02: Nominaties Beveiligingsbedrijf van het jaar 2017

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) heeft acht beveiligingsbedrijven genomineerd voor de titel ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2017’. Het gaat om vijf technische beveiligingsbedrijven en drie particuliere beveiligingsorganisaties. Uit beide categorieën wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 maart een winnaar bekend gemaakt.

Lees verder

2016-03: Beveiligingsbedrijf van het jaar 2016

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VEB op 17 maart 2016 mocht voorzitter Jan Kuipers twee winnaars feliciteren met de titel ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2016’. Beveiligingsbedrijf Van Hilst Beveiliging te Drunen en Particuliere BeveiligingsOrganisatie Schipper Security B.V. te Veenendaal namen hun titel in ontvangst.

Lees verder

2016-01 Nominaties Beveiligingsbedrijf 2016

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) heeft acht beveiligingsbedrijven genomineerd voor de titel ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2016’. Onder de genomineerden vallen vijf installatiebedrijven en drie Particuliere BeveiligingsOrganisaties (PBO’s). Voor het eerst werden acht beveiligingsbedrijven genomineerd, in plaats van de gebruikelijke zes.

Lees verder

2015-03: Beveiligingsbedrijf van het jaar 2015

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VEB is de nieuwe voorzitter benoemd door de leden. Jan Kuipers, voorheen bestuurslid en reeds waarnemend voorzitter, mocht direct de winnaars van ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2015’ feliciteren met hun titel. Zowel Stigho Electro uit IJsselstein als CQB Beveiliging BV uit Eindhoven mochten hun titel in ontvangst nemen.

Lees verder

2015-01: Nominaties beveiligingsbedrijf van het jaar 2015

De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven heeft de nominaties voor de titel ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2015’ bekendgemaakt. Er zijn zowel installatiebedrijven als PBO’s, Particuliere BeveiligingsOrganisaties, genomineerd. In beide categorieën zal een bedrijf worden bekroond met de titel. Het is de eerste keer dat deze titel in de categorie PBO uitgereikt wordt.

Lees verder

2015-01: Jan Kuipers waarnemend voorzitter VEB

Vanwege het vertrek van Stan de Krom als voorzitter van de VEB (Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven), zal huidig bestuurslid Jan Kuipers de voorzitterstaken waarnemen. Joost Klaren zal hem hierbij als vicevoorzitter gaan ondersteunen.

Lees verder

2014-09: Aansprakelijkheidsverzekering VEB Erkende bedrijven

Als belangenbehartiger van de beveiligingsbranche, wil de VEB - Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven - haar leden op zoveel mogelijke gebieden ondersteunen. Dit jaar komt de VEB, in samenwerking met Multimediair BV en Hiscox Nederland, daarom met een speciaal op de branche toegesneden aansprakelijkheidsverzekering. Exclusief voor haar leden en uniek in zijn soort.

Lees verder

2014-06: VEB en kwaliteitsgarantie binnen PBO

Binnen de Particuliere BeveiligingsOrganisaties (PBO) die lid zijn van de VEB wordt de prijs 'Beveiligingsbedrijf van het jaar' in het leven geroepen. De VEB kent deze prijs al jaarlijks toe aan een bij de VEB aangesloten Installatiebedrijf. Vanwege de professionalisering binnen de diverse disciplines van de VEB is nu ook gekozen om deze titel jaarlijks toe te kennen aan een PBO.

Lees verder

2014-03: Nieuwe voorzitter VEB / Beveiligingsbedrijf 2014

Tijdens de algemene ledenvergadering is Stan de Krom voorgesteld als nieuwe voorzitter van de VEB. Hij volgt hiermee Paul van der Velde op, die de functie van november 2008 tot maart 2014 bekleedde. Ook werd de titel 'Beveiligingsbedrijf van het jaar 2014' uitgereikt aan VMB security & solutions te Almere. De titel wordt toegekend aan het bedrijf op voorspraak van de VEB coaches en inspecteurs na beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden en interne bedrijfsprocessen.

Lees verder

2013-05: Samenwerking Fonds Slachtofferhulp

De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) gaat de huidige samenwerking met het Fonds Slachtofferhulp verder intensiveren. Onder begeleiding van het Fonds Slachtofferhulp kunnen slachtoffers gebruik maken van de expertise van de adviseurs van de VEB. Ook biedt de VEB het Fonds Slachtofferhulp een podium tijdens de Safe & Securitybeurs Amsterdam (SSA), die plaats vindt van 4 tot en met 6 juni 2013.

Lees verder

2013-03: Beveiligingsbedrijf van het jaar 2013

Tijdens de algemene leden vergadering heeft Van Rijn installatie te Axel de titel 'Beveiligingsbedrijf van het jaar 2013' in ontvangst mogen nemen. Ook ontvingen een aantal bij de VEB aangesloten Particuliere Beveiligings Organisaties (PBO), na een positieve uitslag van de jaarlijkse inspectie, de VEB Erkenning. Deze bedrijven mogen zich met recht VEB ERKEND noemen.

Lees verder

2013-02: Nominaties Beveiligingsbedrijf 2013

De VEB heeft drie beveiligingsbedrijven genomineerd voor de titel 'Beveiligingsbedrijf van het jaar 2013'. Deze nominatie werd gedaan op voorspraak van de inspecteurs na beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden en interne bedrijfsprocessen.

Lees verder

Toespraak Paul van der Velde

Als voorzitter van de VEB mag ik jullie allemaal van harte welkom heten op deze jubileumreceptie. Als eerste natuurlijk hartelijk dank aan de Heer Pieter van Vollenhove voor zijn reactie via de videoboodschap en ook dank aan onze staatssecretaris de heer Fred Teeven voor opening van de forumdiscussie. Verder dank aan de leden van het forum voor de levendige discussies die er zijn ontstaan.

Lees verder

Toespraak Pieter van Vollenhoven

Op 14 september jl. is het 25 jarige jubileum van de VEB gevierd. Rond het thema van deze dag : "het slachtoffer centraal" is een forumdiscussie gevoerd. Na afloop is een waarde cheque overhandigd aan het Fonds Slachtofferhulp ten behoeve van het Pieter van Vollenhovenfonds. De heer Van Vollenhoven heeft via een videoboodschap zijn dank uitgesproken voor de genereuze donatie.

Lees verder

2012-09:Jubileum receptie

Nederlanders worden steeds vaker geconfronteerd met criminaliteit met buitenproportioneel geweld, waardoor er sprake is van een zeer grote impact op slachtoffers. Hoe gaan de overheid, de politie, de verzekeraars, slachtoffers en een maatschappelijk betrokken organisatie zoals Stichting Slachtofferhulp daarmee om?

Lees verder

2012-007: VRKI

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) heeft op 16 juli jl. de aanpassingen in de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) officieel gepubliceerd, waardoor dit document kan worden toegepast door alle beveiligingsbedrijven in Nederland.

Lees verder

2012-07: Buren

Wanneer het aankomt op de beveiliging van het woonhuis tijdens een vakantie, blijkt bijna de helft van Nederland op de buren te rekenen. Dat wijst een representatief onderzoek uit van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), de grootste brancheorganisatie binnen de beveiligingssector.

Lees verder