Onterecht VEB Logo gebruik

Onterechte VEB uitingen en VEB logo gebruik is misleidend!

Er zijn bedrijven die onterecht het VEB logo gebruiken en/of onterecht aangeven  aan consumenten dat ze VEB lid zijn. Ook misleidende informatie waaruit consumenten zouden kunnen opmaken dat men VEB lid is, is niet gewenst. De volgende bedrijven maken zich schuldig hieraan:

-  Blom Electrotechniek te Zwanenburg
-  Vario Beveiliging  te  Lelystad

Uiteraard is dit niet toegestaan. Het VEB logo gebruiken en/of aangeven dat men VEB erkend is, mag uitsluitend gedaan worden door de VEB Erkende Beveiligingsbedrijven.

Bedrijven die zich schuldig maken aan bovenstaande, worden door de VEB benaderd met het verzoek het misbruik te staken. Indien een bedrijf hier geen gevolg aan geeft, wordt een boete opgelegd.  

Indien uw bedrijf naar uw mening onterecht wordt vermeld in dit overzicht, neem dan contact met ons op.