VRKI

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

De VRKI: 
De Verzekeraars hebben samen met het CCV, de VEB en overige belanghebbenden, de VRKI ontwikkeld. Dit is een instrument om de mate van beveiligingsmaatregelen in een bepaalde risicoklasse te kunnen bepalen. Voor een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI een vereiste. 

De particulier en de inboedel:
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken van de inboedel. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risico klasse. In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

Attractieve zaken kunnen zijn:
- audiovisuele- en computerapparatuur
- lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
- bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.)

Het bedrijf en de inventaris en goederen:
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel/showroom of in een magazijn). In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen bij welke risicoklasse horen.

Beveiligingsmaatregelen, een totaal concept:
De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen. Men spreekt ook wel over OBER maatregelen:
- O staat voor Organisatorisch
- B staat voor Bouwkundig
- E staat voor Elektronisch
- R staat voor Reactie c.q. opvolging.
Daarnaast spreekt met over Meeneembeperkende maatregelen en Compartimentering.

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI:
Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf zal, gebaseerd op de VRKI, een Programma van Eisen (PvE) en desgewenst een beveiligingsplan kunnen opstellen. Een PvE/Intakeformulier is het advies van het beveiligingsbedrijf aan de klant. Of dit advies opgevolgd gaat worden, is afhankelijk van de wens van de klant en kan ook afhangen van de eisen van zijn verzekeraar. In het kwaliteitsdocument wat door het beveiligingsbedrijf kan worden afgegeven, staat het advies en er staat wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. Kenniss van de VRKI om te kunnen adviseren en te installeren is noodzakelijk. 

Kennis van de VRKI:
Voor u is kennis van de VRKI noodzakelijk en ook overeenkomstig de VEB 3 Kwaliteitsregeling een verplichting. De VEB organiseert met regelmaat VRKI opfristrainingen. Deze VRKI opfristraining staat ook open voor niet VEB leden, zoals tussenpersonen van/of verzekeraars en overige geïnteresseerden. De training kan desgewenst ook in-company gegeven worden.