VRKI 2014 aanpassing in detail

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI)

Belangrijkste wijziging VRKI 2014:
In de VRKI januari 2014 werd een aansluiting gemaakt tussen de niveaus voor de alarmtransmissietrajecten (AL0 t/m AL3) en de indeling in Security Grades die worden gehanteerd in de Nationale en Europese normen. In het document Definities beveiligingsmaatregelen versie maart 2014 is hierin iets gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Voor de categorieën DP2, DP3 en DP4 geldt dat de verification of performance conform de NEN-EN 50136-1:2012 moet worden uitgevoerd. Voor de categorieën SP1, SP2 en DP1 kan worden volstaan met een opvraagbaar overzicht van de 24 uurs-testmelding uit de CIE met een overzicht van de rapportagetijden van het ATS.
Voor bedrijven met risicoklasse 3 is de categorie DP2 toegevoegd.
De verantwoordelijkheid van de installateur met betrekking tot alarmverificatie is verduidelijkt: De installateur moet beschikken over de verificatieresultaten van de alarmtransmissie serviceprovider (ATSP).
Deze wijzigingen zijn ook verwerkt in de toelichtende tabel over alarmtransmissie. De tabel is gepubliceerd als aparte VRKI-kaart over alarmtransmissie.

 Uitleg aanpassing verkort
-  Uitleg aanpassing technisch