VEB versus Borg

Verschillen en overeenkomsten tussen een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf en een Borg Gecertificeerd Beveiligingsbedrijf:
Qua uitvoering van werkzaamheden zijn er geen verschillen tussen beide soorten bedrijven; beide bedrijven hanteren de VRKI en kunnen kwaliteitsdocumenten afgeven voor opgeleverd werk. Dit zorgt ervoor dat deze documenten van beide bedrijven door verzekeraars geaccepteerd worden.  

Twee regelingen naast elkaar:
Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf werkt conform de eisen van de Wet PBR en de VEB 3 kwaliteitsregeling, waarbij de VRKI de basis is. 
Een Borg Gecertificeerd Beveiligingsbedrijf werkt conform de eisen van de Wet PBR en de Borg BRL. Ook deze bedrijven werken volgens de VRKI. 
De VEB streeft op termijn één gezamenlijke regeling na. Waarbij het doel van de VEB, coachen en begeleiden van haar leden en waarborgen van de kwaliteit van opgeleverd werk, niet in het geding mag komen. Eén regeling; dat is wel zo duidelijk voor iedereen. 

Verschillen:
De verschillen van beide regelingen zijn vooral te vinden in:

  1. het inspectie beleid
  2. inrichting van het bedrijfsproces
  3. visie op de samenhang tussen "OBER" maatregelen
  4. de controle op de betrouwbaarheid
  5. inkomstenstroom uit afgifte kwaliteitsdocumenten 

1. Inspectiebeleid:
De VEB coacht haar leden en werkt met eigen bekwame inspecteurs aan behoud en constante verbetering van kwaliteit. Daarnaast zal er om de 2 jaar bij elk lid een inspectie plaatsvinden door een onafhankelijke CI (certificatie instantie). 
Een Borg bedrijf wordt altijd geïnspecteerd door een CI. Een CI coacht niet.

2.  Inrichting van het bedrijfsproces:
De VEB legt het accent van de te leveren en de te controleren kwaliteit op het opgeleverde werk. Het bedrijfsproces is uiteraard ook van belang, maar minder aan vast opgelegde regels gebonden zoals dat in de Borg regeling is vastgelegd. 

3. Visie op de samenhang tussen "OBER" maatregelen:
Net zo als bij Borg is ook bij de VEB één deel van de benodigde beveiligingsmaatregelen (of O, of B, of E, of R) van de geconstateerde VRKI op te leveren met een kwaliteitsdocument. De VEB streeft echter totaal beveiliging na. Hierdoor wordt aan alle VRKI maatregelen aandacht geschonken en de verantwoordelijkheid van en het aanspreekpunt over de genomen maatregelen, die in grote mate een relatie met elkaar hebben, liggen hierdoor bij één bedrijf. Dit is wel zo duidelijk voor alle betrokkenen. 

4. Betrouwbaarheid:
VEB Erkende Beveiligingsbedrijven worden real time gecontroleerd of ze aan de Wet PBR voldoen. Is de verklaring van betrouwbaarheid verlopen, (geldigheid van 3 jaar) dan dient een nieuwe verklaring overlegd te worden. Zonder geldige verklaring van betrouwbaarheid verliest een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf de VEB erkenning. Hierdoor staat dit bedrijf niet meer op ledenoverzicht en kunnen er ook geen kwaliteitsdocumenten meer afgeven worden. Borg bedrijven worden uitsluitend tijdens hun audit hierop gecontroleerd.

5. Inkomstenstroom uit afgifte kwaliteitsdocumenten:
Per afgegeven Borg Kwaliteitsdocument vindt een verplichte afdracht aan het CCV / CI plaats. Bij een VEB Kwaliteitsdocument is dit niet het geval, hierdoor zullen de kosten van een VEB kwaliteitsdocument lager zijn.