VEB 3 Kwaliteitsregeling

Kwaliteit gewaarborgd:
De VEB heeft in 2009 haar eigen VEB 3 Kwaliteitsregeling (inhoud regeling) geïntroduceerd als aanpassing op de toen geldende VEB 2000. De doelstelling om een breed gedragen regeling in de markt te zetten, met name gericht op kwaliteit van opgeleverd werk en gecontroleerde vakbekwaamheid van installatiebedrijven, is behaald.

Input van verzekeraars gewaardeerd:
Verzekeraars hebben geholpen om de regeling tot stand te brengen. Aan hen is gevraagd mee te denken en input te geven. En daar is gevolg aan gegeven. Zo is er bijvoorbeeld een inspectie beleid aan de regeling gekoppeld. Het resultaat mag er zijn: de VEB 3 Kwaliteitsregeling.

Basis van de VEB 3 Kwaliteitsregeling:
Uitgangspunten van de regeling zijn de wet PBR en de VRKI. Daarnaast is kwaliteit van opgeleverd werk een speerpunt. De kwaliteit van het opgeleverde werk wordt bewaakt door middel van jaarlijkse coaching en/of inspecties van opgeleverd werk. Daarbij worden onze installateurs gecoached en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Alles gericht om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en te behouden.

VEB Erkenning:
Bedrijven die aan alle in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen, mogen zich VEB Erkend Beveiligingsbedrijf noemen. Ze adviseren en installeren volgens de normen van de VRKI, zijn bewezen betrouwbaar en leveren bewezen goed werk af. Alle VEB Erkende Beveiligingsbedrijven voldoen dan ook aan de VEB 3 Kwaliteitsregeling en mogen kwaliteitsdocumenten afgeven.