Subsidieregelingen via de overheid

Zorg dat u op de hoogte bent en blijft:
De overheid heeft stimulerende maatregelen bedacht om de criminaliteit in Nederland te verlagen. Er worden regelmatig projecten opgestart waarbij er aan consumenten subsidies in de vorm van een financiële bijdrage in de kosten voor beveiligingsmaatregelen, gegeven wordt. Subsidie regelingen kunnen landelijk, maar ook per gemeente gelden. U kunt uw klant hier op wijzen. Informeer bij uw gemeente naar eventuele extra mogelijkheden.

Enkele voorbeelden van subsidie regelingen:
Voor particulieren en bedrijven is er een subsidie regeling van toepassing indien u in 2010, 2011 of in 2012 slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf. Voor meer informatie: 
https://www.schadefonds.nl/meerinformatie1/ 
http://www.fondsslachtofferhulp.nl/subsidie_aanvraag/

Wilt u weten hoe en wilt u wellicht nog wat extra's doen?, Lees er hier meer over.