Kaartenbakken

Kaartenbakken Installatierichtlijn en Richtlijn Onderhoud

Aanmelden-Inlog kaartenbakken 
Deze kaartenbakken zijn speciaal voor u gemaakt, ze zijn geen officiële norm of standaard en zijn gratis beschikbaar.

Kaartenbakken, waarvoor?
Er bestaan vele normen en voorschriften in de beveiligingswereld. Veel van die documenten zijn gemaakt door internationale commissies. Nederland is daar ook vertegenwoordigd. In Nederland zijn er nog enkele voorschriften aan toegevoegd, zoals de installatierichtlijn. Deze kaartenbakken zijn aanvullingen en verduidelijking van de normen en voorschriften geschreven in begrijpelijke taal en vooral praktisch. Gebruikmakend van deze documenten zal de door u geïnstalleerde alarminstallatie voldoen aan de eisen die worden gesteld in verschillende kwaliteitsregelingen zoals BORG en VEB.

PvE
Een PvE verwoordt het advies van de vakman: het VEB Erkende Beveiligingsbedrijf! 
Het Programma van eisen (PvE) is een document waarin door u wordt aangegeven hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig de eisen van de VRKI en hoe u dit zou willen uitvoeren. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende oplossingen heeft. Beveiligen is nu eenmaal maatwerk.

Gebruik PvE
Aanpassingen aan het PvE (het uitgangspunt op basis van de informatie waarop uw advies aan uw klant is gegeven),  zijn binnen de VEB niet gebruikelijk. Hoe de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk worden gerealiseerd gaan worden, hangt af van de wensen van uw klant en de opdracht die u al dan niet zult krijgen/aannemen.  Tenslotte bepaalt de klant uiteindelijk wat men wel en niet wil aan beveiligingsmaatregelen.

Verwerk de door uw klant gewenste uitvoering en/of afwijking van uw advies in uw offerte. Wilt u de door de klant gewenste afwijkingen en aanpassingen van uw advies toch verwerken in een PvE (via RC module Piet de Haan), dan adviseert de VEB deze te verwerken in opeenvolgende versies van dit PvE. Op deze manier blijft uw uitgebrachte advies in het oorspronkelijke PvE zichtbaar en is vastgelegd. 

*De Installatierichtlijn en de Richtlijn Onderhoud zijn een initiatief van VEB en Uneto.
Met dank aan Piet de Haan / de Haan adviseur.