Inspecties opgeleverd werk

Keuringen ter waarborging van de kwaliteit

Verplichte jaarlijkse inspectie- keuring:
Elke VEB Beveiligingsinstallatiebedrijf, of u nu wel erkend, niet erkend of aspirant lid bent, zal één maal per jaar een opgeleverde installatie aan een keuring moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB 3 Kwaliteitsregeling. Hierdoor kan de kwaliteit van opgeleverd werk worden getoetst, maar ook worden bewaakt.

Inspectie Instelling:
De VEB heeft eigen VEB coachers, die deskundig en ook bewezen betrouwbaar zijn. Naast coaching zal ook een opgeleverd werk aan een keuring / inspectie worden onderworpen. Daarnaast maakt de VEB gebruik van inspecteurs van een Certificatie Instelling (CI) die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie (RvA). Een CI voert uitsluitend een inspectie op opgeleverd werk uit en coacht niet. 

Bonus Malus systeem:
In de VEB 3 Kwaliteitsregeling is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij bedrijven waarbij de inspectie-keuring niet positief is verlopen. In eerste instantie zal een bedrijf extra coaching en begeleiding ontvangen. Dit kan gepaard gaan met extra keuringen (maximaal 4 per jaar) en afhankelijk van de aard van het geconstateerde gebrek, eventueel met het intrekken van de VEB erkenning. Indien er geen verbetering waar te nemen is, zal het beveiligingsbedrijf uit het VEB lidmaatschap worden ontzet.
Aan een herinspectie zijn altijd kosten verbonden.

Online inzage in uw inspectie- keuringsrapport:
Ons streven is om 6 weken na keuring de rapportage online te plaatsen. Deze rapportage kunt u, nadat u bent ingelogd raadplegen. Gezien de privacy gevoeligheid van deze gegevens zijn deze doormiddel van een extra inlogcode, extra beveiligd. Deze code ontvangt u per mail.   

Eerstkomende inspectie-keuringsdatum:
Via de mail ontvangt u van ons een kennisgeving over de door ons ingeplande datum van ons jaarlijkse bezoek. Wij stellen het op prijs als u onze planning volgt. Mocht de datum u echt niet uitkomen, wilt u ons dit dan per omgaande aangeven?

Na verzending van de mail ontvangt u ook een bevestiging per brief.  De eerstkomende ingeplande inspectiedatum vindt u ook online. Log hier in.