Inspecties opgeleverd werk

Elk VEB Beveiligingsinstallatiebedrijf zal één maal per jaar een opgeleverde installatie aan een inspectie moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB 3 Kwaliteitsregeling. Hierdoor kan de kwaliteit van opgeleverd werk worden getoetst, maar ook worden bewaakt. 

Inspectie Instelling:
De VEB heeft VEB coaches/inspecteurs, die deskundig en ook bewezen betrouwbaar zijn. Naast coaching zal ook een opgeleverd werk aan een inspectie worden onderworpen. Daarnaast maakt de VEB gebruik van inspecteurs van een Certificatie Instelling (CI) die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie (RvA). Een CI voert uitsluitend een inspectie uit op opgeleverd werk zonder coaching. 

Bonus Malus systeem:
In de VEB 3 Kwaliteitsregeling is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij bedrijven waarbij de inspectie onvoldoende blijkt. In eerste instantie zal een bedrijf extra coaching of begeleiding krijgen. Dit kan gepaard gaan met her-inspecties (maximaal 4 per jaar) in combinatie met het (tijdelijk) intrekken van de VEB erkenning. Indien er geen verbetering waar te nemen is, zal het beveiligingsbedrijf uit het VEB lidmaatschap worden ontzet. Aan her-inspecties zijn altijd kosten verbonden.

Online inzage in uw inspectie- keuringsrapport:
Het streven is om binnen 6 weken na keuring de rapportage online te plaatsen achter de inlog op het dashboard in het ledenportaal. 

Inspectiedatum:
Via de mail wordt de inspectiedatum gecommuniceerd en deze is ook te raadplegen achter de inlog op het dashboard in ledenportaal. Wij stellen het op prijs dat u deze planning volgt.