Camera helderzicht

Camerabeveiliging

Het gebruik maken van camera's is een beveiligingsmaatregel die een diefstal, fraude of een overval kan signaleren. Daarnaast kan camerabeveiliging ingezet worden ter verificatie van alarmmeldingen. 
Om tot een goede keuze te komen voor de juiste camerabeveiliging is het  belangrijk te bepalen waarvoor de camerabeelden gebruikt gaan worden.

Identificatie Op het camerabeeld staan details voor een duidelijke identificatie van een persoon of voorwerp
Herkenning:  Personen en voorwerpen zijn duidelijk te herkennen. De kleine details ontbreken.
Observatie:  Op de beelden kan men zien wat er gaande is in de omgeving. Echter geen details.

Er kunnen verschillende toepassingen in één camerabeveiligingssysteem gebruikt worden. 

Helder Zicht
De WebApp "Helder Zicht" is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen VEBON, Uneto-Vni en VEB.

Deze handige digitale checklist is het ultieme hulpmiddel voor de projecteringsdeskundige CCTV bij het systematisch ontwerpen van vrijwel elk camerasysteem in de segmenten retail, MKB en tankstations. De WebApp vormt daarmee een belangrijke schakel in een keten van maatregelen die, onder de naam Helder Zicht, zal gaan leiden tot gecertificeerde CCTV-systemen, met kwaliteitsborging van importeur tot eindklant. 
De WebApp is ontwikkeld voor een optimaal gebruik op smartphones en tablets. 

Meer informatie over Kaartenbakken-informatie camerasystemen 
Meer informatie over Helder Zicht
Meer informatie over bescherming persoonsgegevens 
Meer informatie via het CCV: Cameratoezicht