AVB polis installatiebedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Installatiebedrijven (AVB)

AVB polis verplicht:
VEB Erkende Beveiligingsinstallatiebedrijven dienen in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, dit is aangegeven in de VEB 3 Kwaliteitsregeling.

www.cover-veb.nl:
Speciaal voor VEB leden is een Aansprakelijkheidsverzekering, voor zowel uw bedrijf als uw beroep, samengesteld. Op www.cover-veb.nl leest u er meer over, kunt u de premie berekenen, een offerte aanvragen en een verzekering afsluiten.

Samenvatting:
Wat is er zoal verzekerd? u leest dat in de flyer.
Stel dat u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u niet heeft veroorzaakt? Dan zal de verzekeraar ook het verweer voor u voeren, want ook dat valt onder de dekking van deze polis.

Bestaande polis opzeggen?
Heeft u nog een bestaande polis en wilt u toch de voordelen van deze nieuwe VEB polis? De nieuwe polis kunt u aanvragen en afsluiten, alvorens de "oude" polis is beëindigd. U ontvangt een premie aftrek op de nieuwe polis die per direct dekking biedt voor hetgeen de "oude" polis niet dekt ten opzichte van de nieuwe polis.

Liever via uw eigen tussenpersoon?
Bij het aanvragen van deze verzekering kunt u aangeven dat uw eigen tussenpersoon als intermediair optreedt.