Inspectie

Kwaliteitsgarantie

Verplichte jaarlijkse inspectie / kwaliteitsbegeleiding:
Elke bij de VEB aangesloten PBO, of dit bedrijf nu wel erkend, niet erkend of aspirant lid is, zal zich één maal per jaar aan een keuring moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB Kwaliteitsregeling PBO. Door deze verplichte jaarlijkse keuring kan de kwaliteit van het bedrijf en de geleverde diensten worden getoetst, maar ook worden bewaakt.

Inspectie door VEB:
De VEB heeft eigen coaches, die deskundig en ook bewezen betrouwbaar zijn en die coachen en begeleiden bij het bedrijfsproces. Daarnaast kan de VEB ook gebruik maken van inspecteurs van een CI.

Bonus Malus systeem:
In de VEB Kwaliteitsregeling PBO is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij bedrijven waarbij de inspectie-keuring niet positief is verlopen. In eerste instantie zal een bedrijf extra coaching en begeleiding ontvangen. Dit kan gepaard gaan met extra keuringen (maximaal 4 per jaar) en afhankelijk van de aard van het geconstateerde gebrek, eventueel met het intrekken van de VEB erkenning. Indien er geen verbetering waar te nemen is, zal het beveiligingsbedrijf uit het VEB lidmaatschap worden ontzet.
Aan een herinspectie zijn altijd kosten verbonden.

Online inzage in uw inspectie- keuringsrapport:
Ons streven is om 6 weken na keuring de rapportage online te plaatsen. Deze rapportage kunt u, nadat u bent ingelogd raadplegen. Gezien de privacy gevoeligheid van deze gegevens zijn deze door middel van een extra inlogcode, extra beveiligd. Deze code kunt u aanvragen en ontvangt u direct per mail.   

Eerstkomende inspectie-keuringsdatum:
Wij benaderen  u over de door ons ingeplande datum van ons jaarlijkse bezoek. Wij stellen het op prijs als u onze planning volgt.