CAO

CAO, een ding apart

VEB en de cao voor beveiligingen
De VEB streeft geen eigen cao na. Wel willen we graag  onze stem laten gelden bij de onderhandelingen over cao afspraken om het belang van u, onze leden, te verdedigen.

Om mee te doen, zullen we vooral "groter" moeten groeien. En ook moeten weten waar u de knelpunten ervaart. Input van de leden is dan ook een noodzaak om punten te kunnen aandragen. Wij zijn op de goede weg en hebben met regelmaat overleg met belangrijke partners op het gebied van beveiliging.

Voor specifiek cao vraagstukken kunt u ook informeren bij de Beveiligingsbranche. Deze organisatie is overkoepelend en is naast een servicecentrum en adviesorgaan, ook het controle orgaan op naleving van de cao.