VEB kwaliteitsdocument

Installatie door de vakman
Nadat een installatie is opgeleverd, kan er een document van oplevering worden verstrekt. Dit is het bewijs dat de installatie vakkundig is aangelegd volgens de normen en eisen vanuit de VRKI. Wij adviseren installateurs om in alle gevallen een kwaliteitsdocument af te geven. Anderzijds adviseren wij de consument om ten alle tijden een kwaliteitsdocument te vragen.In dit document staat duidelijk en overzichtelijk voor de klant, maar ook voor de verzekeraar, of en zo ja welke VRKI beveiligingsklasse is geadviseerd en of en welke beveiligingsklasse is uitgevoerd. Tevens wordt specifiek vermeld welke beveiligingsmaatregelen er zijn uitgevoerd. Er zijn 2 soorten VEB kwaliteitsdocumenten met elk zijn eigen waarde en betekenis:

VEB Beveiligingscertificaat 
VEB Opleveringsbewijs 

Geldigheidsduur:
Elk VEB Kwaliteitsdocument heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, welke verlengd kan worden tot maximaal 5 jaar. In deze periode van 5 jaar dient een aansluitend onderhoudscontract afgesloten te zijn. Dit kan aangetoond worden door middel van onderhoudsbonnen.

Eis van verzekeraars:
De verzekeraar kan een geldig VEB Kwaliteitsdocument eisen. Hij kan dit ter inzage vragen voordat er dekking tegen inbraak wordt verleend, maar kan dit ook pas na een inbraakschade bij de klant opvragen. Ons advies aan u en aan uw klant is om de geldigheidsduur van 5 jaar door middel van een aansluitend onderhoudscontract te waarborgen.

Echtheid VEB kwaliteitsdocument:
Wilt u zekerheid of het om een uitgegeven kwaliteitsdocument gaat? Vul dan hieronder het volledige documentnummer in en u kunt zien door wie en wanneer dit document is uitgegeven.