VEB 3 Kwaliteitsregeling

Leidraad:
Een  PAC heeft eisen vanuit de overheid. Er is geen eigen VEB kwaliteitseis, de VEB volgt de wet hierin. De VEB 3 kwaliteitsregeling voor de installatiebedrijven dient echter als leidraad. Hierin staan naast specifiek eigen regelingen voor installateurs, ook overkoepelende regelingen voor VEB leden in zijn algemeen.