PAC

Particuliere Alarmcentrale (PAC)

Een PAC:
Een Particuliere Alarmcentrale heeft een belangrijke rol in de veiligheidsketen. Bij een  PAC werken professionals, die precies weten wat er gedaan moet worden bij een alarmering naar aanleiding van bijvoorbeeld een inbraak, een overval of een brand. De PAC handelt niet alleen bij alarmeringen, maar speelt ook een belangrijke rol bij het registreren van gebeurtenissen. Dit is voor justitie en opsporing erg belangrijk bij het vinden van de mogelijke dader(s). Een PAC is dan ook onmisbaar in de veiligheidsketen.

Erkend vanuit de wet:
Een PAC krijgt zijn vergunning en erkenning vanuit het Ministerie van Justitie. Een justitieel erkende Pac voldoet dan ook aan de eisen van de Wet PBR. De VEB volgt hierin de wet wat betreft de VEB erkenning. Er is geen eigen VEB regeling voor  de PAC's. De VEB 3 Kwaliteitsregeling dient als leidraad.  

Is aansluiting via een PAC verplicht?
Een alarmering kan op diverse manieren uitgevoerd worden. Of een installatie wel of niet via een  PAC aangesloten dient te worden met welke vorm van alarmopvolging, hangt af van de benodigde of gewenste mate van beveiliging. Er zijn diverse soorten alarmeringen en er zijn ook diverse soorten alarmopvolgingen . Een inbraaksignaleringssysteem zonder een PAC aansluiting, wordt doorgaans niet als een compleet beveiligingssysteem aangemerkt. De VRKI geeft duidelijkheid wanneer en wat voor soort doormelding via een  PAC gewenst is. 

Ledenbestand van VEB bruikbaar voor  PAC: 
Een PAC is vanuit de regelgeving (Borg BRL) verplicht om te controleren of de aansluitende installateur voldoet aan de eisen van de wet PBR. Voldoet een installateur hier niet aan (vakbekwaam en in bezit van verklaring van betrouwbaarheid), dan mag formeel een PAC geen aansluitingen voor deze installateur verzorgen.

Het VEB ledenbestand is up to date. Een VEB erkende installateur heeft een geldige verklaring van betrouwbaarheid en een vakdiploma (TBV-MBV). Uitsluitend deze installateur kan kwaliteitsdocumenten afgeven en mag zich VEB Erkend Beveiligingsbedrijf noemen. Raadpleeg het up to date ledenoverzicht: VEB Erkend Installatiebedrijf.