Certificatieschema 01-07-2014

Nieuw certificatieschema PAC per 01-07-2014
Het nieuwe certificatieschema voor de PAC's, welke per 1-7-2014 ingaat, houdt onder andere in dat de desbetreffende  PAC in het kader van de wet PBR 4.5.6. niet meer van alle installateurs die ooit een aansluiting hebben gerealiseerd, hiervan betrouwbaarheid en deskundigheid aan dienen te tonen.

Dit geldt voortaan alleen maar voor het moment van aansluiten. Dat wil zeggen dat alleen van die installateurs  die nieuwe aansluitingen in het voorafgaande jaar hebben gerealiseerd, betrouwbaarheid en deskundigheid hoeft te worden aangetoond. Dit is een belangrijke administratieve "lastenverlichting". Voor zowel  PAC als installateur. En gelukkig wordt ook steeds vaker het certificaat "Erkend VEB-installateur" geaccepteerd.

Logisch ook, want met deze erkenning is de  PAC zeker dat op bovengenoemde documenten is ge-audit. Volledigheidshalve hieronder  de relevante artikelen uit het certificatieschema. 

B1.2.1.1 Prestatie-eis

De PAC heeft van de alarminstallateur een verklaring dat deze op het moment van aansluiten:

  • Aangelegd is door een persoon in het bezit van een geldige verklaring omtrent de betrouwbaarheid (Wpbr artikel 10.1, Rpbr artikel 11); 
  • Aangelegd is door een persoon die voldoet aan de opleidingseisen conform Wpbr artikel 8.2, Rpbr artikelen 5, 9 en 11a;