Art.4.5.6 Borg PAC regeling

Verplichte controle door PAC volgens art 4.5.6. BORG PAC regeling

Ledenbestand van de VEB is bruikbaar voor een ARC:
Een PAC is vanuit de regelgeving (Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale-art 4.5.6) verplichtom te controleren of het aansluitende installatiebedrijf voldoet aan de eisen van de Wet PBR. De VEB heeft een real time overzicht op haar website waarop de VEB bedrijven die aan de Wet PBR voldoen, worden vermeldt: Raadpleeg hiervoor het ledenoverzicht of kijk op www.veilig-en-betrouwbaar.nl 

Controle door PAC volgens art 4.5.6:
Zowel BORG gecertificeerde bedrijven als VEB erkende bedrijven ontvangen een Borg/VEB certificaat waaruit blijkt dat dit bedrijf op het controle moment (datum van afgifte certificaat) voldeed aan de wet PBR. Afgifte van dit certificaat vindt jaarlijks* plaats en is dan ook een momentopname. 
*Het komt voor dat BORG certificaten voor een periode van 3 jaar worden uigegeven.

Realtime overzicht VEB erkende installatiebedrijven:
De vereiste verklaring van betrouwbaarheid heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze verklaring kan op elk moment worden afgegeven en loopt hierdoor niet synchroon met de afgiftedatum van de VEB / BORG erkenningscertificaten.  Op de website van de VEB worden daarom in een realtime overzicht uitsluitend de VEB bedrijven vermeldt die op dat moment de beschikking hebben over een geldige verklaring van betrouwbaarheid. 

De volledige wettekst van de Wet PBR kunt u vinden op de website van de Overheid.