WAT en HOE Mijn VEB gebruik

Wat kan ik doen in: Mijn VEB - inlog?

Hier kan ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u het wachtwoord vergeten, dan kan er direct (geautomatiseerd) een nieuwe worden aangevraagd. Bent u de gebruikersnaam vergeten, dan kan er via de VEB een nieuwe gebruikersnaam aangevraagd worden. Deze worden handmatig verstrekt en aan u via de mail verzonden.

Wat kan ik doen in: Mijn gegevens?

Hier wordt de persoon die is ingelogd getoond en vindt u de bedrijfsgegevens.

Wat kan ik doen in: Mijn kwaliteitsdocumenten?

Kwaliteitsdocumenten invullen en beheren:
U kunt nieuwe documenten aanmaken en al eerder afgegeven documenten inzien. Zodra de datum van uitgifte is ingevuld, kunt u het document niet meer wijzigen. Neem contact op met het secretariaat voor eventuele wijzigingen.  

Geen toegang tot uw kwaliteitsdocument?
Uitsluitend VEB erkende installateurs kunnen kwaliteitsdocumenten beheren en aanmaken. Als u hier niet kunt inloggen, kan het zijn dat uw verklaring van betrouwbaarheid (en dan ook uw VEB erkenning) niet aanwezig is, of is verlopen. Vraag een nieuwe aan bij uw plaatselijke politieburo. Bij overige problemen kunt u ons uiteraard bellen of mailen.

Vertrouwelijke gegevens, extra afgeschermd op uw MIJN VEB pagina:
In een inspectierapport en een kwalietitsdocument staan vertrouwelijke gegevens van uw klant genoteerd. Deze documenten worden dan ook extra beveiligd opgeslagen. Na de eerste inlog op Mijn VEB, kunt u met een tweede inlog de eerder uitgegeven kwaliteits documenten en de inspectierapporten inzien. Deze inlog ontvangt u na een verzoek mail en u ontvangt daarna van ons een unieke eenmalige extra inlog code. Aan die extra inlog is een tijdslimiet gekoppeld van 4 uur.

Wat kan ik doen in: Mijn keuringrapport?

Op deze pagina staan uw inspectie- en of keuringsrapporten.

Verplichte jaarlijkse inspectie:
Elke VEB lid, of hij nu erkend, niet erkend of aspirant lid is, zal zich één maal per jaar aan een keuring moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB Kwaliteitsregeling. Door deze verplichte jaarlijkse keuring kan de kwaliteit van opgeleverd werk en geleverde diensten worden getoetst, maar ook worden bewaakt.

Bonus Malus systeem:
Meer keuringen per jaar zijn volgens het Bonus Malus systeem mogelijk (maximaal 4). Indien dit van toepassing is, wordt dit met u besproken. De kosten voor deze bezoeken komen voor uw rekening.  

Erkenningsregeling derden:
Borg bedrijven worden vanuit hun Borg erkenning jaarlijkse door een CI geinspecteerd. Borg  bedrijven zijn vrijgesteld voor de jaarlijkse VEB keuring. Worden er echter VEB kwaliteitsdocumenten uitgegeven, dan vindt er ook een VEB keuring plaats.  

Bedrijven met het Keurmerk PBO worden jaarlijks vanuit het Keurmerk geinspecteerd. Deze  bedrijven zijn vrijgesteld voor de jaarlijkse VEB keuring.

Vertrouwelijke gegevens, extra afgeschermd op uw MIJN VEB pagina:
In een inspectie of keuringsrapport en een kwalietitsdocument staan vertrouwelijke gegevens van u of uw klant genoteerd. Deze documenten worden dan ook extra beveiligd opgeslagen. Deze gegevens kunt u pas printen en inzien nadat u een extra inlog heeft aangevraagd.   Deze  inlog wordt u per mail gezonden, nadat u op "aanmelden" heeft geklikt. 

Wat kan ik doen in: Mijn inspectie / keuringsdatum?

Elke installateur ontvangt jaarlijks een inspectie / keuring op opgeleverd werk.  

Dringend verzoek: wilt u onze planning volgen!
Wij verzoeken u onze planning te volgen. U ontvangt een mail met een datum en een tijdstip. Daarna ontvangt u de bevestiging van deze afspraak per brief. 
Een ingepland bezoek kan alleen bij hoge uitzondering worden verzet. Bij niet tijdige afmelding zijn kosten verschuldigd. Een nieuwe datum zal worden ingepland en hiervoor worden opnieuw kosten (ad 300,00 excl btw) berekend. Indien keuring niet mogelijk is, heeft dat gevolgen voor uw VEB erkenning.

Wat kan ik doen in: Mijn dossier?

Hier vindt u:
- brieven (office documenten) die aan u zijn verzonden. (na 2013)
- overige specifiek voor u bestemde documenten (download) 

Het secretariaat beschikt over uw "papieren dossier" waar uw intentieverklaring, verklaringen van Betrouwbaarheid , vakdiploma's e.d. worden opgeborgen. Deze vindt u niet online.

Wat kan ik doen in: Mijn download?

Hier zijn alle relevante documenten te downloaden., zoals bijvoorbeeld:
- Verenigingsdocumenten, zoals de statuten ed
- VEB Kwaliteitsdhandboek en de rgeling
- VRKI documenten
- Wet PBR
- VEB Logo standaard
- VEB voorbeeldformulieren
- enz enz  

Erkende leden kunnen hier de specifiek alleen voor hen beschikbare bestanden raadplegen in een afgescherm deel. 

Wat kan ik doen in: Mijn nieuwsbrieven?

Via nieuwsbrieven en nieuwsberichten die per e-mail worden verzonden, wordt u op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen binnen de beveiligingsbranche en binnen de VEB.

Uitsluitend branche gerichte informatie, geen reclame!:
De VEB stuurt nooit reclame. Mailadressen van de leden worden, al dan niet collectief, niet aan derden verstrekt. Op de VEB website staan de naw gegevens van de leden vermeld, deze zijn uiteraard wel door derden te gebruiken. 

Nieuwsbrieven:
Een nieuwsbrief kunt u teruglezen. Voor meer informatie en oudere jaargangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wat kan ik doen in: Partners aanbiedingen pagina

De nieuwe VEB Partnerregeling is gereed. 

Partner aanbiedingen beheer
Partners werken samen met VEB Erkende Beveiligingsbedrijven: 
Een VEB partner werkt samen met VEB leden. Partners verrichten geen beveiligingswerkzaamheden die ook VEB leden doen.
Specifieke aanbiedingen, diensten of informatie wordt op de partner aanbiedingen pagina gedeeld met de VEB leden. Deze pagina wordt zelf beheerd door een partner op de Mijn aanbieding beheer pagina.

Daarnaast worden VEB partners en de VEB leden in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten op speciaal daarvoor georganiseerde dagen, zoals "de VEB komt naar u toe" en de jaarlijkse Algemene ledenvergaderingen.

Via de VEB nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten.

Wat kan ik doen in: Mijn artikelen bestellen?

Op deze pagina kunner er diverse artikelen besteld worden, zoals
- blanco kwaliteitsdocumenten
- folders
- stickers
- auto belettering

Wat kan ik doen in: Mijn wachtwoord wijzigen?

Hier logt u in en kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen als u uw wachtwoord bent vergeten. Bent u de gebruikersnaam vergeten, dan kunt u die telefonisch of per mail opvragen bij het secretariaat.