Installatierichtlijn voor alarmapparatuur

De huidige installatievoorschriften en voorschriften voor beheer en onderhoud van juli 2000 zijn herzien.
Nieuw is dat deze richtlijnen 'interactief' zijn. Dat wil zeggen dat u voorstellen voor wijzigingen kunt indienen.
Hierdoor ontstaan dynamische documenten die recht doen aan de snelle ontwikkelingen in technische beveiligingsmaatregelen.

Er zijn vier kaartenbakken ontwikkeld:
- Installatierichtlijn voor alarmapparatuur
- Richtlijn Onderhoud en storingen opheffen
- Samenvatting van de ontwerp- en projecterings-eisen
- Camerasystemen.

Meld u aan voor toegang tot de kaartenbakken. Aanmeldingen zijn kosteloos.
Open de kaartenbakken

Bent u op zoek naar een deskundig advies en een betrouwbaar bedrijf? Kies dan voor een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf