Akoestische alarmering

Een akoestische alarmering is een luid alarmgever. Voorkeur geniet plaatsing van een akoestische alarmgever binnen. Bij plaatsing buiten geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), dit kan per gemeente verschillen.

Bij een alarmsituatie dient na maximaal 60 seconden binnen het gebouw een akoestisch alarm te worden gegenereerd. Akoestische alarmgevers binnen, moeten zodanig zijn geplaatst dat binnen het beveiligde gebied het geluid ervan duidelijk is waar te nemen. Met duidelijk wordt bedoeld een minimale geluidssterkte van 60 dB(A) gemeten ter plaatse waar zich de attractieve goederen normaliter bevinden.

Bij sabotage van één van de akoestische alarmgevers dient bij aanwezigheid van een tweede alarmgever, de andere akoestische melder te blijven functioneren. Het kortsluiten of onderbreken van een kabel naar een alarmgever mag dus niet leiden tot uitval van de tweede alarmgever.

Bent u op zoek naar een deskundig advies en een betrouwbaar bedrijf? Kies dan voor een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf